Ağa Cafer Paşa Camii ve Hasan Kavîzâde Hüseyin Efendi Çeşmesi -8

Ekleyen: YAŞÖM | Yayın tarihi:13 Mart 2015, 11:37

Ağa Cafer Paşa Camiinde ikindi namazlarımızı eda etme imkanı bulduk..
 
Ağa Cafer Paşa Camii
Kalenin yanında, limandan kent merkezine çıkan rampalı ve taş döşemeli bir sokak üzerinde bulunan Ağa Cafer Paşa Camii Girne'de yer alan eski bir camidir. Kıbrıs Valisi Ağa Cafer Paşa tarafından 1589 yılında yaptırılmıştır.
Tek şerefesi bulunan tek minareli kesme taştan yapılmış cami dikdörtgen planlıdır. Caminin kuzey duvarında bulunan ahşap kafes camiye değişik bir görünüm katmaktadır.
Caminin güneydoğusunda bir çeşme yer almaktadır. Hasan Kavizade Hüseyin Efendi Çeşmesi'nin kuzey bölümünde kabartma sanatı ile yapılmış üç kemer yer alır. Ortadaki kemerde ters ay, rozet ve dal motifleri bulunan 1257 tarihli (Miladi 1841) bir mermer yazıt bulunmaktadır.
Hasan Kavîzâde Hüseyin Efendi Çeşmesi
Câfer Paşa Camii’nin güneydoğu köşesi yakınında bulunan, düzgün kesme taştan yapılmış Hasan Kavîzâde Hüseyin Efendi Çeşmesi 1257 (1841) tarihlidir. Tonozla örtülü olan çeşme bugün yol seviyesinin altında kalmıştır. Seyyid Emin Efendi Çeşmesi, Saint Andrew’s Kilisesi’nin arkasında yer almaktadır. Kare planlı ve tonozla örtülü bu çeşme kullanılmamaktadır. Girne Kalesi arkasındaki çeşme ise kare planlı, düzgün kesme taştan yapılmış ve yakın tarihlerde yenilenmiştir.