Hakkımızda

Yaşöm Nedir?

Yaşayarak Öğrenme Merkezi (YAŞöM), 2011 yılının Ocak ayında gençler arasında “Yaşayarak öğrenme” kavramının bilinirliğinin artırılması ve gençlerin kendi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda aktiviteler geliştirebilecekleri bir açık alan yaratmak amaçları ile kurulmuştur. Merkezimiz Hülya Denizalp'in sunduğu vizyon ve mentörlük ile bir grup gönüllü genç tarafından hayata geçirilmiştir. 

Kuruluş yıllarında (2011-2013) Gençlik Turizmi Derneği (GENÇTUR)'un maddi ve mentörlük destekleri ile hayat bulmuştur. 2013 Yılının Ekim ayından itibaren kendi gelir kaynakları ile sürdürülmektedir. 

YAŞÖM olarak biz “Yaşayarak öğrenme” kavramını “öğrenmenin yerinin, zamanının, yaşının ve sonunun olmadığı, bireysellik yerine birlikte çözüm üretilen, katılımcıların seyirci ya da dinleyici değil aktif katılımcı oldukları, gerçek hayata yönelik uygulamalar içeren deneme-yanılma, öğrenme ve paylaşma fırsatları olarak tanımlıyoruz.

YAŞÖM'ün misyonu bilgi çağında gözden kaçan yaşayarak öğrenme kavramının gençler arasında tekrar gündeme getirerek yaygınlaştırmak, gençler tarafından içselleştirilmesini sağlamaktır.

YAŞÖM'ün vizyonu ise “Yaşayarak öğrenme” felsefesinin gençler tarafından yaşamlarının bir parçası haline getirilmesini saylayan dünyaya örnek olacak bir model olmaktır.

YAŞÖM, Türkiye'deki kurumsal STK anlayışının ve kurs temelli eğitim sisteminin dışına çıkarak, 

• Gençler tarafından koordine edilen,

• Gençlerin hem kendi yeteneklerini başka gençler ile paylaşabilecekleri, hem de akranlarından ve/veya konunun uzmanlarından öğrenebilecekleri, 

• Gençlerin kendi istek ve ihtiyaçlarına göre çalışmalar yaptıkları, 

• Esnek içerikli ve informal ve non-formal eğitim yöntemlerinin kullanıldığı bir açık alan sunmaktadır.

YAŞÖM, kültürel olarak farklı geçmişlerden gelen, akademik ve sosyal hayat olarak farklı seviyelerde olan, farklı politik görüşlere inanan, kimisi üniversite hayatının başında kimisi çalışma hayatının içinde olan büyük bölümü 18-26 yaş aralığında Ä°stanbul'da yaşayan gençlerden oluşan bir çatıdır.

 

YAŞÖM'de, “Yaşayarak öğrenme” kavramının uygulamaları olduğuna inandığımız, gençlere fırsat eşitliği sunan, kişisel yetkinliklerini ve özgüvenlerini artıran, kültürlerarası öğrenmeyi sağlayan, sosyal sorumluluk bilincini artıran ve vizyonlarını genişleten aktiviteler gerçekleştirilir.

 

2011 Ocak ayından bu yana yapılmakta olan ve 4000 gencin şu anda kadar faydalandığı aktivitelerimizin ana başlıklarını; 

• Avrupa Dilleri Konuşma Kulüpleri

• Kapasite Geliştirme Atölyeleri 

• Dünya Kültür Akşamları

• Doğu Batı Kampları

• Avrupa Birliği Gençlik Projeleri

• “Kep Atmaya Hazırım” Projesi

• Genç Sosyal Girişimciler Buluşması ve

• Toplumsal Destek Gönüllülük Çalışmaları olarak sınıflandırabiliriz.