Gönüllülük Kültürünü Yaygınlaştır

Avrupa’daki ve Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının gönüllülüğü nasıl yaygınlaştırılacağı ve gençlerle birlikte yenilikçi yolların tartışılması ve ortaya çıkarılması için Yaşayarak Öğrenme Merkezi olarak 20 – 26 Mayıs 2013 tarihleri arasında İzmir Afacan Gençlik Evi’nde ‘’Gönüllülük Kültürü’nü Yaygınlaştırma’’ üzerine bir eğitim kursu gerçekleştirdik.

Proje süresince gönüllüğe dair farklı ülkelerin yenilikçi yaklaşımlarını değerlendirirken, gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılması üzerine fikirlerimizi ve projelerimizi hayata geçirebilme yetkinliği kazanmak ana 

hedeflerimizdendi. Bu anlamda AB’nin Türkiye hariç 9 farklı ülkesinden 20 gencin katılımı ile kültürlerarası öğrenme metodunu kullanarak edinilen bilgileri kuruluşlarımızın aktivitelerinde uyguladığımızda oluşacak kapasite gelişiminin gerçekleştirilmesinin,gönüllülük kültürünün yaygınlaştırılmasında ne kadar etkili olabileceğini tartıştık.

 

Konuk konuşmacılarımız; Özyeğin Üniversitesi Duyarlı Özü Girişiminden JasonLau üniversite de oluşturdukları gönüllü programı modelinden bahsederken, Çınardibi Kültür Merkezi’nden Devrim Boran ise Ümraniye’nin dezavantajlı Kazım Karabekir Mahallesi’nde nasıl gençleri ve yetişkinleri gönüllü olarak mobilize ettiğinden ve topluma faydalı çalışmalar yapmalarını sağladığından bahsederek katılımcılarımıza yeni ufuklar açtılar. Projemizin çıktılarının yaygınlaştırılmasını ise YAŞÖM’ün facebook sayfası ile bloğu aracığıyla gerçekleştirdik.