İşsizliğe Karşı Yaygın Öğrenme

Küresel ekonomik krizin tüm Avrupa'da, en çok genç işsizliğini artırdığı bugünlerde Yaşayarak Öğrenme Merkezi olarak, sorunun çözümüne katkı sağlamak adına 15-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Afacan Gençlik Evi’nde "İşsizliğe Karşı yaygın Öğrenme" konulu Ulusal Ajans destekli projemizi gerçekleştirdik.

Projenin amacı yaygın öğrenme ve gönüllülük gibi kavramlara, farklı ülkelerin ve kuruluşların nasıl yaklaştığını görerek bu alanlarda edinilen becerilerin iş piyasasında kişileri nasıl farklılaştırdığını tartışmaktı. Farklı kuruluşların yaygın öğrenme metotlarının ve merkezimizin kullandığı metotların ortak bir platformda geliştirilmesi ve gençleri istihdam piyasasında öne çıkaracak uygulamaların ortaya koyması ana hedeflerimiz idi. Bu anlamda Romanya, İtalya, Portekiz, Almanya, Finlandiya, Estonya, Polonya, Gürcistan ve Fas’tan gelen katılımcılar ile 5 gün boyunca yaygın öğrenmenin (non-formal ve informal eğitim) nasıl yeni kapılar açabileceğini, genç işsizliğini azaltmada ne gibi uygulamaların,ortaklıkların hayata geçebileceğini ne kadar etkili olabileceği üzerine tartıştık. Elde ettiğimiz çıktıları ise sosyal medya, blog gibi araçlarla internet ortamında yaygınlaştırdık.